Một số chương trình phát sóng ngày 7-8

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận-Phê phán: Tỉnh táo, chủ động trước tin tức bịa đặt, sai sự thật / 09:00 Muôn mầu cuộc sống: Nghệ thuật hoa ướp / 11:30 Thời sự / 13:15 Hộp thư truyền hình (07/08/2018)

TIN BÀI KHÁC

Một số chương trình phát sóng ngày 14-6

  13/06/2018
06:00 Đường đến nước Nga / 06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Phải bịt được “lỗ hổng” trong kinh doanh vận tải / 07:40 Hãy dừng lại: Những sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh / 08:45 Điểm đến: “Ao tiên” giữa núi rừng Trạm Tấu 

Một số chương trình phát sóng ngày 13-6

  12/06/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Ðổi mới công tác cán bộ ở thành phố Hạ Long: Lựa chọn đúng người để bố trí đúng việc / 07:45 Câu chuyện hội nhập: Ðổi mới cách thức đấu thầu thời kỳ hội nhập / 09:30 Ca khúc đi cùng năm tháng: Ngọn đèn đứng gác 

Một số chương trình phát sóng ngày 12-6

  11/06/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác Hồ / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Trải nghiệm xanh / 11:30 Thời sự  

Một số chương trình phát sóng ngày 11-6

  10/06/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Hộp thư truyền hình: Nguy hại từ việc sử dụng bừa bãi thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật / 10:30 Ký sự miền trung: Thuyền thúng bập bềnh ký / 11:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 10-6

  09/06/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Câu chuyện khởi nghiệp: Tò he - Mang sự hồn nhiên vào cuộc sống / 09:00 Những góc nhìn / 09:15 Nhịp sống kinh tế: Vải thiều Lục Ngạn: Sản xuất sạch để khẳng định thương hiệu / 11:30 Thời sự  

Một số chương trình phát sóng ngày 9-6

  08/06/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận phê phán: Thực hiện hiệu quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước / 09:30 Điểm đến: “Ao tiên” giữa núi rừng Trạm Tấu / 09:45 Gương mặt cuộc sống: Tỷ phú nông dân ở Mộc Châu 

Một số chương trình phát sóng ngày 8-6

  07/06/2018
06:00 Đường đến nước Nga: Tập 1 / 06:30 Thời sự / 07:30 Nông nghiệp chuyển động: Hải Dương kiểm soát chất lượng, nâng cao giá trị kinh tế mùa vải 2018 / 09:15 Đường tới tương lai: Cần siết chặt hoạt động đưa người đi làm việc nước ngoài 

Một số chương trình phát sóng ngày 7-6

  06/06/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Giữ lửa cho "lò luôn nóng và nóng đều" / 09:30 Ca khúc đi cùng năm tháng: Bài ca thống nhất / 13:00 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Diễn đàn sinh hoạt chi bộ - Mô hình mới ở Quảng Trị 

Một số chương trình phát sóng ngày 6-6

  05/06/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Diễn đàn sinh hoạt chi bộ - Mô hình mới ở Quảng Trị / 09:30 Ca khúc đi cùng năm tháng: Bộ đội về làng / 11:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 5-6

  04/06/2018
06:30 Thời sự 07:15 Bình luận - phê phán: Một số điểm nhấn về vai trò của Ðảng Cộng sản cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh 11:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 4-6

  03/06/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Nhìn từ Hà Nội: Đối thoại Shangri-La 2018 - Xây dựng lòng tin chiến lược vì an ninh khu vực / 09:00 Nhịp sống kinh tế / 09:30 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay / 10:00 Những góc nhìn 

Một số chương trình phát sóng ngày 3-6

  02/06/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Câu chuyện khởi nghiệp: Thành công từ vườn ươm khởi nghiệp / 09:00 Những góc nhìn / 09:45 Nhịp sống kinh tế / 11:00 Vì môi trường bền vững: Mối nguy hại từ rác thải nhựa đối với đại dương