Một số chương trình phát sóng ngày 12-7

06:30 Thời sự / 07:15 Tâm điểm: Thi đầu cấp: Cuộc chiến điểm 10 và giải thưởng / 09:15 Nông thôn đổi mới: Thái Nguyên phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới / 11:30 Thời sự (12/07/2017)