Một số chương trình phát sóng ngày 8-7

06:30 Thời sự / 07:30 Câu chuyện khởi nghiệp / 09:45 Nhịp sống kinh tế / 10:00 Tạp chí đối ngoại 11:00 / Vì môi trường bền vững: Tiềm năng năng lượng tái tạo của Việt Nam / 11:30 Thời sự (08/07/2018)

TIN BÀI KHÁC

Một số chương trình phát sóng ngày 27-5

  26/05/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Câu chuyện khởi nghiệp: Hành trình với dự án kết nối chuyên gia / 09:00 Những góc nhìn / 10:30 Tạp chí văn hóa thể thao và du lịch 

Một số chương trình phát sóng ngày 26-5

  25/05/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Cải cách hành chính: Cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tiếp cận tín dụng / 08:45 Tạp chí văn hóa, thể thao và du lịch / 09:30 Ðiểm đến: "Bay trên mùa nước đổ" cùng Festival dù lượn tại Yên Bái / 09:45 Gương mặt cuộc sống: Người truyền lửa ca trù 

Một số chương trình phát sóng ngày 25-5

  24/05/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Kết nối ASEAN: Thúc đẩy hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ / 08:45 Tài chính ngân hàng: Số hóa sẽ là xu hướng phát triển ngân hàng bán lẻ / 11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Bảy kỳ quan sống của châu Phi - Phần 1 

Một số chương trình phát sóng ngày 24-5

  23/05/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Giải pháp xây dựng cơ chế kiểm soát việc trao và thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa / 08:45 Ðiểm đến: Côn Sơn, Kiếp Bạc - Một cõi bình yên / 09:00 Phóng sự: Nông dân Bình Phước khốn đốn vì tiêu chết hàng loạt  

Một số chương trình phát sóng ngày 23-5

  22/05/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Xử lý nghiêm sai phạm để đẩy lùi suy thoái / 08:45 Ký sự miền trung: Làng cổ Lộc Yên / 09:30 Ca khúc đi cùng năm tháng: Cô gái vót chông / 11:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 22-5

  21/05/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận phê phán: Thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa / 08:45 Chuyển động truyền thông / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Chuyện về những chiếc cặp đặc biệt 

Một số chương trình phát sóng ngày 21-5

  20/05/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Hộp thư truyền hình: Thực phẩm bẩn: Nỗi lo đối với sức khỏe người tiêu dùng / 08:45 Trang địa phương: Bác Hồ với Thái Bình / 09:15 Chuyển động truyền thông / 10:30 Ký sự miền Trung: Làng cổ Lộc Yên  

Một số chương trình phát sóng ngày 20-5

  19/05/2018
06:30 Thời sự / 07:45 Thế giới không phẳng: Bùng nổ dịch vụ mang thai hộ ở Mexico / 09:00 Những góc nhìn / 09:45 Nhịp sống kinh tế: Tham gia chuỗi giá trị cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa / 10:00 Tạp chí đối ngoại 

Một số chương trình phát sóng ngày 19-5

  18/05/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận phê phán: Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học / 08:45 Tạp chí văn hóa thể thao và du lịch / 09:30 Điểm đến: Côn Sơn, Kiếp Bạc - Một cõi bình yên 

Một số chương trình phát sóng ngày 18-5

  17/05/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Kết nối ASEAN: Ðầu ra cho nông sản cần một giải pháp bền vững / 08:45 Tài chính ngân hàng: Kiểm soát chi ngân sách, tập trung cho đầu tư phát triển / 09:15 Ðịa chỉ đỏ: Tiểu khu Trọng Con - cái nôi Cách mạng Hà Giang 

Một số chương trình phát sóng ngày 17-5

  16/05/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Ký sự 9 cửa sông Rồng: Cửa ngõ giao thương Cửa Định / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Chuyện kể của hoa văn trên thổ cẩm / 10:30 Tài chính Ngân hàng: Kiểm soát chi ngân sách, tập trung cho đầu tư phát triển / 11:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 16-5

  15/05/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Hậu Giang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ / 09:30 Ca khúc đi cùng năm tháng: Người là niềm tin tất thắng / 11:30 Thời sự