Một số chương trình phát sóng ngày 24-2

  24/02/2017
06:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 23-2

  23/02/2017
06:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 22-2

  22/02/2017
06:30 Thời sự 07:30 Sự kiện chính trị tuần 08:00 Chuyển động truyền thông 09:30 Sắc màu dân tộc:Khúc hát mùa xuân trên miền Tây Bắc 

Một số chương trình phát sóng ngày 19-2

  19/02/2017
06:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 15-2

  15/02/2017
06:30 Thời sự  

Một số chương trình phát sóng ngày 14-2

  14/02/2017
06:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 13-2

  13/02/2017
06:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 12 - 2

  12/02/2017
06:30 Thời sự 07:00 Phóng sự: Những nữ truyền nhân của Song Phượng kiếm 07:45 Nhìn từ Hà Nội: Nước Nga củng cố vị thế trên trường quốc tế 08:00 Khoa học công nghệ và cuộc sống: Vai trò của công nghệ sinh học trong xây dựng nông thôn mới  

Một số chương trình phát sóng ngày 9-2

  09/02/2017
06:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 5-2

  05/02/2017
06:30 Thời sự