Một số chương trình phát sóng ngày 12 - 2

  12/02/2017
06:30 Thời sự 07:00 Phóng sự: Những nữ truyền nhân của Song Phượng kiếm 07:45 Nhìn từ Hà Nội: Nước Nga củng cố vị thế trên trường quốc tế 08:00 Khoa học công nghệ và cuộc sống: Vai trò của công nghệ sinh học trong xây dựng nông thôn mới  

Một số chương trình phát sóng ngày 9-2

  09/02/2017
06:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 5-2

  05/02/2017
06:30 Thời sự  

Một số chương trình phát sóng ngày 4-2

  04/02/2017
06:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 3-2

  03/02/2017
06:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 2-2

  02/02/2017
06:30 Thời sự 07:00 Phóng sự: Nông nghiệp công nghệ cao - Hướng đi mới của Bình Phước 08:00 Bình luận - phê phán: Xuân Quê hương - Xuân hòa hợp dân tộc 09:00 Xuân yêu thương 

Một số chương trình phát sóng ngày 30-1

  30/01/2017
06:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 26-1

  26/01/2017
06:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 25-1

  25/01/2017
06:30 Thời sự 07:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Đưa chi bộ về thôn, bản - Cách làm hay của Thanh Hóa 09:30 Sắc màu dân tộc: Hương trầm tất bật vào Xuân 11:30 Thời sự  

Một số chương trình phát sóng ngày 22-1

  22/01/2017
06:30 Thời sự