Một số chương trình phát sóng ngày 12-8

06:30 Thời sự / 07:30 Câu chuyện khởi nghiệp: Kicoworking - Không gian kết nối cộng đồng / 09:00 Những góc nhìn / 10:30 Tạp chí văn hóa thể thao và du lịch / 11:00 Vì môi trường bền vững: Nỗ lực cải thiện chất lượng không khí đô thị (12/08/2018)

TIN BÀI KHÁC

Một số chương trình phát sóng ngày 25-7

  25/07/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Hiệu quả từ việc chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở Sơn La / 09:15 Ðiểm đến: Khám phá di tích hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà / 11:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 24-7

  24/07/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận phê phán: Hỗ trợ nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới (kỳ 1) / 08:45 Chuyển động truyền thông / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Không gian xanh trong phòng làm việc / 11:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 23-7

  23/07/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Hộp thư truyền hình: Những bất cập của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội / 09:15 Chuyển động truyền thông: Trẻ em miền núi trong thế giới công nghệ số / 10:30 Ký sự miền Trung: Ðiêu khắc Cơ Tu 

Một số chương trình phát sóng ngày 22-7

  22/07/2018
06:30 Thời sự / 09:00 Những góc nhìn / 10:45 Muôn màu cuộc sống: Không gian xanh trong phòng làm việc / 11:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 21-7

  21/07/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Ngăn chặn tệ mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên / 07:45 Sông nước - Miệt vườn: Níu kéo nghệ thuật hát bội Nam Bộ / 09:00 Chuyển động truyền thông: Trẻ em miền núi trong thế giới công nghệ số 

Một số chương trình phát sóng ngày 20-7

  20/07/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Nông nghiệp chuyển động: Vận dụng sáng tạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Vị Xuyên, Hà Giang / 08:45 Tài chính ngân hàng / 10:45 Sức khỏe và cuộc sống: Những thách thức trước vấn đề phát triển dân số bền vững  

Một số chương trình phát sóng ngày 19-7

  19/07/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Bảo vệ độc lập dân tộc - Gốc rễ là bảo vệ bản sắc văn hóa (phần 2) / 10:30 Tài chính ngân hàng / 11:20 Điểm báo / 11:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 18-7

  18/07/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Tinh gọn bộ máy ở Bắc Cạn: Linh hoạt và hiệu quả / 09:15 Điểm đến: Di tích Bạch Đằng Giang / 11:30 Thời sự 

Một số chương trình phát sóng ngày 17-7

  17/07/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận phê phán: Bảo vệ độc lập dân tộc - Gốc rễ là bảo vệ bản sắc văn hóa (phần 1) / 08:45 Chuyển động truyền thông / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Nghệ thuật tranh cát 

Một số chương trình phát sóng ngày 16-7

  16/07/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Nhìn từ Hà Nội: Quan hệ Nga - Mỹ và phép thử với các đồng minh phương Tây / 09:00 Nhịp sống kinh tế: Các nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua bất động sản của Việt Nam / 10:00 Những góc nhìn 

Một số chương trình phát sóng ngày 15-7

  15/07/2018
06:30 Thời sự / 07:45 Thế giới không phẳng: Kẽ hở từ những thiên đường kinh doanh quốc tịch / 09:00 Những góc nhìn / 10:00 Tạp chí đối ngoại 

Một số chương trình phát sóng ngày 14-7

  14/07/2018
06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Phát triển vận tải hành khách công cộng tại các thành phố lớn (kỳ 2) / 07:45 Sông nước - Miệt vườn: Hàu lồng Đất Mũi / 09:45 Gương mặt cuộc sống: Người gìn giữ tinh hoa võ cổ truyền Bình Định