Một số chương trình phát sóng ngày 12-11

06:30 Thời sự / 07:15 Nhìn từ Hà Nội: Áp lực từ thế cân bằng trên chính trường Mỹ / 09:00 Nhịp sống kinh tế: Doanh nghiệp xử lý thông tin trong thời đại số / 10:45 Ðời sống văn nghệ: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Ðông Bắc lần thứ 10 (12/11/2018)

TIN BÀI KHÁC