Một số chương trình phát sóng ngày 7-7

Thứ Bảy, 07/07/2018, 04:32:18

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Những trào lưu sinh hoạt nguy hiểm, phản văn hóa / 09:00 Chuyển động truyền thông: Việt Nam có thể trở thành trung tâm blockchain mới của khu vực / 09:45 Gương mặt cuộc sống

11:30 Thời sự

12:45 Bản tin World Cup 2018

16:45 Sức khỏe & Cuộc sống: Can thiệp y tế cho người sử dụng ma túy trong tình hình mới

18:30 Thời sự

20:00 Khoa học công nghệ và Cuộc sống: Luật Khoa học công nghệ sửa đổi: Vì sao chậm đi vào cuộc sống

21:45 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự