Một số chương trình phát sóng ngày 4-7

Thứ Tư, 04/07/2018, 04:07:03

06:30 Thời sự / 07:15 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố ở Hòa Bình: Những nỗ lực đáng ghi nhận / 10:30 Phóng sự: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở vùng biên giới huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước / 11:30 Thời sự

13:00 Bình luận - Phê phán: Bảo vệ an ninh mạng là chính vì lợi ích quốc gia, lợi ích mọi người (Kỳ 2)

14:30 Thủ đô ngày mới

18:00 Thương trường & Pháp luật: Luật An ninh mạng ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế công nghệ số?

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Kinh tế & dự báo: Quảng Bình - nỗ lực thu hút doanh nghiệp đầu tư

20:45 Bình luận - Phê phán: Giải pháp xây dựng cơ chế kiểm soát việc trao và thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa (Phần 3)

22:30 Ngôi sao World Cup 2018