Một số chương trình phát sóng ngày 1-7

Chủ Nhật, 01/07/2018, 04:01:34

06:00 Ðội tuyển trong mơ / 06:30 Thời sự / 07:30 Câu chuyện khởi nghiệp: Hành trình với cây thuốc nam / 11:00 Vì môi trường bền vững: Nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam

11:30 Thời sự

14:30 Khoa học công nghệ và Cuộc sống: VAR - Công nghệ quyết định số phận của đội bóng

18:00 Hộp thư truyền hình: Nguy cơ lây nhiễm vi-rút máy tính từ việc đào tiền ảo

18:30 Thời sự

19:05 Bản tin World Cup 2018

19:15 Phóng sự: Ðổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

20:00 Góc nhìn văn hóa: Vai trò của báo chí với đời sống văn hóa, văn nghệ

20:45 Nhìn từ Hà Nội: Chia sẻ trách nhiệm trước những mối nguy an ninh mạng

22:00 Thời sự