Một số chương trình phát sóng ngày 28-6

Thứ Năm, 28/06/2018, 03:47:20

06:00 Đội tuyển trong mơ / 06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Báo chí phản ánh chiến tranh: Hiện tại và tương lai / 07:40 Kinh tế và dự báo: Sự thay đổi chính sách thuế và góc nhìn của các doanh nghiệp

08:45 Điểm đến: Chùa Linh Phước - ngôi chùa có kiến trúc độc đáo của Việt Nam

10:45 Phóng sự: Nhiều công trình cấp nước ở Bắc Cạn không phát huy hiệu quả

11:30 Thời sự

12:45 Bản tin World Cup 2018

15:00 Tác giả - Tác phẩm: Vở tuồng “Không còn đường nào khác”

18:00 Nông nghiệp chuyển động: Bảo đảm vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa bão

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:15 Góc nhìn văn hóa: Di sản lại tổn thương và những vấn đề đặt ra

22:00 Thời sự

22:30 Ngôi sao World Cup