Một số chương trình phát sóng ngày 27-6

Thứ Tư, 27/06/2018, 03:13:25

06:30 Thời sự / 07:15 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Bài học từ phát triển kinh tế tư nhân ở Vĩnh Linh / 09:30 Ca khúc đi cùng năm tháng: Tiếng chày trên sóc Bom Bo / 11:30 Thời sự

13:15 Thắp sáng niềm tin: Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ khuyết tật

15:00 Tạp chí đối ngoại

16:45 Tài chính ngân hàng

17:50 Tour de Vietnam: Khám phá đảo Hải Tặc

18:00 Thương trường và pháp luật

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:15 Bàn tròn: Thực trạng quy hoạch đô thị tại Việt Nam hiện nay

20:45 Bình luận - Phê phán: Báo chí phản ánh chiến tranh: Hiện tại và tương lai

22:00 Thời sự

22:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

23:30 Bản tin World Cup 2018