Một số chương trình phát sóng ngày 26-6

Thứ Ba, 26/06/2018, 03:41:13

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Bàn về tính quy luật trong phòng, chống chiến tranh ly khai hiện nay / 08:45 Chuyển động truyền thông: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị ung thư / 09:15 Phóng sự: Sầu Riêng - cây làm giàu của nông dân Bình Phước

11:30 Thời sự

13:00 Nhìn từ Hà Nội: Người di cư bất hợp pháp

14:30 Góc nhìn văn hóa: Di sản lại tổn thương và những vấn đề đặt ra

15:30 Bình ảnh: Vẻ đẹp Việt Nam: Chủ đề tháng 6: "Khoảnh khắc"

18:00 Giao thông kết nối: An toàn giao thông đường sắt - thực trạng và giải pháp

18:30 Thời sự

19:45 Thị trường bất động sản

20:45 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Bài học từ phát triển kinh tế tư nhân ở Vĩnh Linh

21:45 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự

22:30 Ngôi sao World Cup 2018