Một số chương trình phát sóng ngày 5-6

Thứ Hai, 04/06/2018, 20:25:56

06:30 Thời sự

07:15 Bình luận - phê phán: Một số điểm nhấn về vai trò của Ðảng Cộng sản cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh

11:30 Thời sự

13:15 Hộp thư truyền hình: Lợi dụng tín ngưỡng, đua nhau mở phủ đền đài để kinh doanh

16:45 Ðời sống văn nghệ: Vở cải lương Thầy Ba Ðợi - Một thế kỷ sân khấu cải lương

18:00 Giao thông kết nối: Tai nạn đường sắt, câu chuyện về hạ tầng và công tác quản lý

18:15 Câu chuyện hội nhập: Việt Nam nỗ lực hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh

18:30 Thời sự

20:00 Tam nông thời hội nhập: Thái Bình đẩy mạnh mô hình nuôi tôm an toàn thực phẩm

20:30 Ðường tới tương lai: Cần siết chặt hoạt động đưa người đi làm việc nước ngoài

20:45 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Diễn đàn sinh hoạt chi bộ - Mô hình mới ở Quảng Trị

22:00 Thời sự