Một số chương trình phát sóng ngày 2-6

Thứ Sáu, 01/06/2018, 19:09:00

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh / 07:45 Sông nước - Miệt vườn: Du lịch xanh cồn Mỹ Phước / 09:00 Chuyển động truyền thông / 09:45 Gương mặt cuộc sống: Ngôi trường mang tên “Hy vọng”

10:45 Chuyện đời - Chuyện nghề: Nghề xiếc
11:30 Thời sự
13:15 Nông nghiệp chuyển động: Tây Nguyên và Nam Trung Bộ nỗ lực phòng chống hạn
16:45 Sức khỏe và Cuộc sống: Vì một thế giới không khói thuốc
18:30 Thời sự
19:15 Sắc màu dân tộc: Về miền Thủy tổ Quan họ
20:30 Ký sự miền trung: Hồn quê Phong Lệ
21:45 Bản tin thể thao
22:00 Thời sự
22:30 Tạp chí đối ngoại: Số 29