Một số chương trình phát sóng ngày 1-6

Thứ Năm, 31/05/2018, 21:26:56

06:30 Thời sự / 07:30 Công nghiệp chuyển động: Tây Nguyên và Nam Trung Bộ nỗ lực phòng, chống hạn / 10:45 Sức khỏe và cuộc sống: Vì một thế giới không khói thuốc / 11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Đường xích đạo: Sức mạnh của đại dương

11:30 Thời sự

14:30 Kinh tế và dự báo: Đặc khu kinh tế - Tiềm năng sẵn có, vẫn khó để đi xa?

18:15 Sông nước miệt vườn: Du lịch xanh cồn Mỹ Phước

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:45 Câu chuyện hội nhập: Vai trò của khoa học công nghệ với ngành công nghiệp đóng tàu

20:00 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

20:20 Năng lượng và cuộc sống: Phòng ngừa cháy nổ ở các khu dân cư từ thiết bị điện

20:45 Bình luận phê phán: Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Cuộc sống trên trạm vũ trụ quốc tế