Một số chương trình phát sóng ngày 31-5

Thứ Tư, 30/05/2018, 20:45:02

06:30 Thời sự / 07:30 Trang địa phương: Ðột phá trong công tác cán bộ / nữ ở các xã vùng bản của huyện Hướng Hóa / 09:00 Phóng sự: Làng nghề rèn Phú Mỹ chuyển mình / 10:00 Tài chính Ngân hàng

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Ðường xích đạo: Những

dòng sông của mặt trời

11:30 Thời sự

13:00 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Diễn đàn sinh hoạt

chi bộ - Mô hình mới ở Quảng Trị

15:00 Tác giả - Tác phẩm: Câu chuyện hoạt hình

16:05 Kết nối khán giả

18:00 Nông nghiệp chuyển động: Tây Nguyên và

Nam Trung Bộ nỗ lực phòng, chống hạn

18:15 Kết nối ASEAN: Ðào tạo trực tuyến phát triển ở

Ðông - Nam Á

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Doanh nghiệp Việt

rộng cửa hội nhập với Sở giao dịch hàng hóa

20:15 Tạp chí văn hóa, thể thao và du lịch

20: 30 Sức khỏe & cuộc sống: Vì một thế giới

không khói thuốc

20:45 Tâm điểm: Hiện đại hóa ngành đường sắt để

nâng cao chỉ số an toàn

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: 6 độ thay đổi thế giới