Một số chương trình phát sóng ngày 15-5

Thứ Hai, 14/05/2018, 20:28:13

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay - Quan niệm, đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyết (Phần 1) / 08:45 Chuyển động truyền thông / 09:15 Phóng sự: Phát triển du lịch gắn với văn hóa truyền thống tại Vĩnh Phúc / 11:30 Thời sự

13:00 Nhìn từ Hà Nội: Những hệ lụy khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran

15:30 Gương mặt cuộc sống: Người nỗ lực xây dựng du lịch xanh vì cộng đồng

16:45 Đời sống văn nghệ: Những ngày văn hóa châu Âu tại Việt Nam

18:00 Giao thông kết nối: Đà Nẵng bảo đảm an toàn giao thông mùa du lịch

18:30 Thời sự

19:15 Tác giả - Tác phẩm: Quà tháng năm dâng Bác

19:45 Thị trường bất động sản

20:30 Đường tới tương lai: Báo động sự lệch chuẩn trong môi trường giáo dục

20:45 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Hậu Giang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

21:45 Bản tin thể thao

22:15 Ký sự miền trung: Về Quảng ăn mì Quảng