Một số chương trình phát sóng ngày 14-5

Chủ Nhật, 13/05/2018, 20:01:31

06:30 Thời sự / 07:15 Nhìn từ Hà Nội: Những hệ lụy khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran / 09:30 Người con đất Việt: Giáo sư Nguyễn Quang Thạch và công nghệ khí canh ở Việt Nam / 10:00 Những góc nhìn

10:30 Ký sự miền trung: Về Quảng ăn mỳ Quảng

11:30 Thời sự

18:00 Thắp sáng niềm tin: Mô hình vay vốn tín dụng hỗ trợ người khuyết tật phát triển sản xuất

18:15 Câu chuyện hội nhập: Hiệp định ASEAN - Hồng Công: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu

18:30 Thời sự

20:20 Ðiểm tựa tương lai: Hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

20:30 Tài chính ngân hàng: Kiểm soát chi ngân sách, tập trung cho đầu tư phát triển

20:45 Bình luận - Phê phán: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay - Quan niệm, đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyết (Phần 1)

22:00 Thời sự