Một số chương trình phát sóng ngày 9-5

Thứ Ba, 08/05/2018, 19:57:59

06:30 Thời sự / 07:15 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Hà / 09:15 Điểm đến: Du xuân trên đỉnh Tây Thiên / 10:30 Trang địa phương: Nỗ lực bảo vệ Vịnh Nha Trang / 11:30 Thời sự

13:00 Bình luận phê phán: Khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ

15:00 Tạp chí Đối ngoại

16:45 Tài chính - Ngân hàng: Ngành thuế tăng cường công tác quản lý và tinh giản biên chế

18:00 Thương trường & Phát luật: Tài khoản “bốc hơi” - Trách nhiệm của ngân hàng?

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:45 Gương mặt cuộc sống: Người thầy thuốc “vượt tuyến” thay bệnh nhân

20:00 Kinh tế và Dự báo: Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam, nhìn từ cách làm của Israel

20:30 Phụ nữ Việt: Tâm lý thai phụ: Cần sự chia sẻ

22:00 Thời sự