Một số chương trình phát sóng ngày 1-5

Thứ Hai, 30/04/2018, 22:08:56
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Khẳng định giá trị của Ðại thắng mùa xuân 1975 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 / 10:45 Phim tài liệu: Vài hình ảnh về giải phóng Sài Gòn

11:30 Thời sự

13:00 Nhìn từ Hà Nội: Kiến tạo hòa bình cho bán đảo

Triều Tiên

14:50 Thông điệp từ quá khứ: Ngày Quốc tế Lao động 1-5

15:30 Gương mặt cuộc sống: Tấm lòng người bác sĩ

thương binh

16:05 Ký sự: Câu chuyện "Tàu không số" nơi cửa Cổ Chiên

17:45 Tạp chí Lao động và Xã hội: Sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, giả - Cần phải xử phạt nghiêm khắc

18:00 Nông nghiệp chuyển động: Xây dựng

nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

18:30 Thời sự

19:15 Phim tài liệu: Ðường tới độc lập tự do (tập 4)

20:45 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Chống suy thoái

gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân

22:00 Thời sự

22:15 Ký sự miền trung: Cửa Hàn: Ðịnh hình

thành phố biển tương lai

Chia sẻ