Một số chương trình phát sóng ngày 10-4

Thứ Hai, 09/04/2018, 17:50:53
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận phê phán: Chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng - Quyết tâm chính trị cao của Đảng / 08:45 Chuyển động truyền thông / 11:30 Thời sự

12:45 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

13:15 Hộp thư truyền hình

18:00 Nông nghiệp chuyển động: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị

18:15 Câu chuyện hội nhập: Đổi mới du lịch làng nghề để hội nhập

18:30 Thời sự

19:15 Tác giả - Tác phẩm: Em bé Hà Nội

19:45 Thị trường bất động sản

20:00 Tam nông thời hội nhập: Yên Bái nâng cao vị thế cây quế trong thời kỳ hội nhập

20:30 Đường tới tương lai: Xung quanh đề án đưa lao động có trình độ đi làm việc ở nước ngoài

20:45 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Hiệu quả từ mô hình "ba trong một" ở Kim Bảng

21:50 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Hố đen - quái vật của vũ trụ (phần 1)

Chia sẻ