Một số chương trình phát sóng ngày 7-4

Thứ Sáu, 06/04/2018, 22:58:07

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận phê phán : Không thể bác bỏ thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam / 10:30 Ðồng hành cùng doanh nghiệp : Doanh nghiệp Việt và cuộc chiến trên thị trường du lịch trực tuyến / 11:30 Thời sự

16:15 Ca nhạc : Quê mình quê thơ

18:00 Câu chuyện khởi nghiệp: Mạnh dạn thay đổi tư duy khi khởi nghiệp nông nghiệp

18:15 Thế giới không phẳng: Dịch vụ chia sẻ xe đạp - Kinh nghiệm từ những quốc gia tiên phong

18:30 Thời sự

19:15 Sắc màu dân tộc: Ước vọng phồn vinh nơi đất thiêng địa đầu

20:00 Khoa học công nghệ và cuộc sống: Viện nghiên cứu kiểu mới VKIST và kỳ vọng của Khoa học và Công nghệ Việt Nam

20:20 Ðịa chỉ đỏ: Ký ức Mậu Thân 1968 - Phần cuối: Buôn Ma Thuột - Những trận đánh táo bạo trong lòng địch

20:30 Ký sự miền Trung: Ký sự Cửa Hàn - Tập 1 : Vị trí chiến lược

20:45 Nhà báo và công luận

22:00 Thời sự

22:15 Câu chuyện hội nhập: Tác động tích cực từ Nghị quyết Trung ương 5 đến khu vực kinh tế tư nhân