Một số chương trình phát sóng ngày 3-4

Thứ Hai, 02/04/2018, 19:29:00

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay / 09:15 Phóng sự: Khởi sắc ở ngã ba biên giới / 11:30 Thời sự

15:30 Gương mặt cuộc sống: Người nặng tình với dân ca xứ Nghệ

16:45 Đời sống văn nghệ: Giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc

17:45 Tạp chí Lao động và Xã hội: Trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội trong vấn đề bảo vệ môi trường

18:00 Nông nghiệp chuyển động: Chăn nuôi trước yêu cầu tổ chức lại sản xuất

18:30 Thời sự

19:15 Tác giả - Tác phẩm: Bến không chồng

20:00 Tam nông thời hội nhập: Phát triển làng nghề trong xu thế hội nhập

20:30 Đường tới tương lai: Dạy lập trình cho trẻ

20:45 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Nỗ lực đáng ghi nhận ở Đảng bộ huyện Long Mỹ

22:00 Thời sự

22:15 Ký sự miền trung: Thu Bồn, dòng sông lễ hội