Một số chương trình phát sóng ngày 2-4

Chủ Nhật, 01/04/2018, 19:53:12

06:30 Thời sự / 07:15 Nhìn từ Hà Nội: Những chuyển động tích cực trên bán đảo Triều Tiên / 09:30 Cuộc sống nơi đầu sóng: Nghề làm nước mắm trên đảo Cát Hải / 10:30 Ký sự miền trung: Thu Bồn, dòng sông lễ hội

11:30 Thời sự

15:00 Sắc màu dân tộc: Ước vọng phồn vinh nơi đất thiêng địa đầu

18:00 Thắp sáng niềm tin: Hỗ trợ cá nhân - Nghề mới cho các bạn trẻ Việt Nam

18:15 Câu chuyện hội nhập: Phát triển Hợp tác xã trong bối cảnh hội nhập

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:30 Tài chính ngân hàng: Tăng cường cải cách hành chính thuế, tập trung hoàn thiện Luật Quản lý thuế

20:45 Bình luận - Phê phán: Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay (Kỳ 1)

22:00 Thời sự

23:00 Thiên nhiên kỳ thú