Một số chương trình phát sóng ngày 7-3

Thứ Ba, 06/03/2018, 21:01:09
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:15 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Ðổi mới công tác dân vận Hậu Giang - sâu rễ để bền gốc / 09:15 Chuyển động truyền thông

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyền hình: Ngày vinh quang của tôi (Tập 4)

13:00 Bình luận phê phán: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững (Phần 1)

16:45 Tài chính - Ngân hàng: Tập trung sửa đổi, bổ sung các luật thuế

18:00 Thương trường & Pháp luật: Thất thoát trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

18:30 Thời sự

19:15 Phim tài liệu: Ký ức Long Châu

19:45 Câu chuyện hội nhập: Chè Việt Nam có cơ hội thuận lợi để xây dựng thương hiệu tại Bắc Mỹ

20:00 Kinh tế & dự báo: Kỳ vọng với đặc khu kinh tế

20:30 Khoa học công nghệ & cuộc sống: Thúc đẩy sản phẩm của nhà khoa học nữ tới cộng đồng

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Ai Cập - Quyển sách của người chết

Chia sẻ