Một số chương trình phát sóng ngày 1-1

Chủ Nhật, 31/12/2017, 21:03:55
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:30 Nhìn từ Hà Nội: Cục diện thế giới và vị thế của Việt Nam trong năm 2017 / 10:00 Cải cách hành chính: Dấu ấn cải cách hành chính 2017 / 10:30 Ðường tới tương lai

11:30 Thời sự

13:30 Sắc màu dân tộc: Hát Dặm Quyển Sơn

15:15 Phóng sự: Gieo chữ gieo tình người

15:30 Nhà báo và công luận

18:00 Thắp sáng niềm tin: Mạng xã hội - Phương tiện hữu ích trong quá trình hòa nhập của người khuyết tật

18:15 Câu chuyện hội nhập: Ðổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

19:45 Bình luận - Phê phán

20:00 Phóng sự: Nhìn lại kinh tế Việt Nam 2017

20:45 Khoa học công nghệ & cuộc sống: Sự kiện, thành tựu, hoạt động khoa học & công nghệ tiêu biểu năm 2017

22:00 Thời sự

Chia sẻ