Một số chương trình phát sóng ngày 3-11

Thứ Năm, 02/11/2017, 20:22:08
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:30 Kết nối ASEAN: Để Việt Nam là điểm đến du lịch CỦA ASEAN / 09:15 Giao thông kết nối: Tăng cường kết nối các phương thức vận tải để giảm chi phí / 11:30 Thời sự

15:30 Cải cách hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thuế

18:00 Trang địa phương : Nơi con sông Sê Pôn chảy vào đất Việt

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:45 Bình luận - Phê phán

20:00 Góc nhìn văn hóa: Biểu diễn nghệ thuật nơi công cộng: Tự do nhưng không tùy tiện

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Sóc Trăng xử lý nghiêm cán bộ sai phạm để đẩy lùi suy thoái

22:00 Thời sự