Một số chương trình phát sóng ngày 1-11

Thứ Ba, 31/10/2017, 19:28:21
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:15 Tâm điểm: Hóa đơn điện tử: Cần có lộ trình hợp lý / 09:15 Nông thôn đổi mới: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hưng Yên / 11:30 Thời sự

13:00 Câu chuyện hội nhập: Việt Nam tăng 12 bậc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

15:00 Thủ đô ngày mới: Làng cổ Cự Đà - nét kiến trúc độc đáo

16:45 Đời sống văn nghệ: Triển lãm tranh màu nước quốc tế lần thứ 2

18:00 Ký sự: Lãng mạn những con đê xứ Đoài

18:15 Năng lượng và Cuộc sống: Đổi thay ở Pa Pếch

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:45 Bình luận - Phê phán: Nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh miền trung

20:00 Truyền hình trực tiếp: Bản hùng ca Tháng Mười

22:00 Thời sự

22:15 Bản tin thể thao

Chia sẻ