Một số chương trình phát sóng ngày 26-9

Thứ Hai, 25/09/2017, 19:34:24
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:15 Ðiểm tựa tương lai: Ðẩy nhanh tiến độ trao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự bảo quản / 09:15 Thắp sáng niềm tin: Tăng cường nâng cao kỹ năng sống theo pháp luật cho người khuyết tật

11:30 Thời sự

12:50 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

13:15 Ðời sống văn nghệ: Lễ hội đèn lồng handmade

16:45 Ký sự miền trung

18:00 Cải cách hành chính: Ðẩy mạnh cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18:15 Câu chuyện hội nhập: Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh hội nhập

18:30 Thời sự

19:15 Phim tài liệu: Hồ Chí Minh - Hình ảnh của Người

19:45 Tâm điểm: Công cụ quản lý chuỗi - Giải pháp đổi mới ngành chăn nuôi Việt Nam

20:00 Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Giá trị của thương hiệu đối với sự phát triển của doanh nghiệp

20:30 Vì môi trường bền vững

20:45 Nông thôn đổi mới: Ðổi thay ở bản Rào Tre

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Ai Cập - Quyển sách của người chết

Chia sẻ