Một số chương trình phát sóng ngày 1-9

Thứ Năm, 31/08/2017, 19:13:51
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:30 Kết nối ASEAN: Tận dụng cơ hội từ dịch chuyển lao động trong AEC / 09:15 Giao thông kết nối: Thực trạng thu phí hoàn vốn cho chủ đầu tư dự án BOT giao thông / 10:00 Phim tài liệu: Đường tới độc lập tự do - Tập 1

11:30 Thời sự

13:00 Năng lượng và Cuộc sống: Thúc đẩy giảm phát thải các-bon trong khu vực đô thị

14:30 Kinh tế và dự báo: Khó khăn trong liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước

15:00 Bàn tròn: Khó như làm từ thiện

16:45 Vì môi trường bền vững: Tăng cường vai trò các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường

18:00 Trang địa phương: Phát triển du lịch miền núi Thanh Hóa

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:45 Bình luận - Phê phán: 72 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và niềm tin với Đảng

20:00 Góc nhìn văn hóa: Nhìn lại các chương trình nghệ thuật biểu diễn chào mừng những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Khắc phục những bất cập trong phát triển kinh tế hợp tác xã

20:45 Câu chuyện khởi nghiệp: Dự án hỗ trợ đắc lực cho người nội trợ

22:00 Thời sự

Chia sẻ