Một số chương trình phát sóng ngày 30-8

Thứ Ba, 29/08/2017, 19:41:07
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 09:15 Nông thôn đổi mới: Tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Ninh / 11:30 Thời sự

13:00 Câu chuyện hội nhập: Luật Cạnh tranh: Thay đổi để tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh

14:30 Thủ đô ngày mới: Hoài Ðức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

16:45 Ðời sống văn nghệ: Ðưa tuồng ra phố cổ - Hoạt động thiết thực bảo tồn nghệ thuật truyền thống

18:00 Ký sự: Ðê sông Hồng - Vùng đất của những di chỉ khảo cổ

18:15 Năng lượng và Cuộc sống: Thúc đẩy giảm phát thải các-bon trong khu vực đô thị

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

19:30 Phóng sự: Thắm tình quân dân khắc phục hậu quả sau trận lũ

19:45 Bình luận - Phê phán: Khẳng định và nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

20:45 Hộp thư truyền hình

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Hố đen - Quái vật của vũ trụ

Chia sẻ