Một số chương trình phát sóng ngày 10-3

Thứ Năm, 09/03/2017, 19:28:35
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự

07:30 Sông nước - Miệt vườn: Chuyện đồng tôm

10:30 Chuyển động truyền thông

11:30 Thời sự

12:45 Kinh tế và dự báo: Ngành thủ công mỹ nghệ,

cần đổi mới để nâng cao giá trị xuất khẩu

13:15 Điểm tựa tương lai: Công đoàn khởi kiện doanh

nghiệp cố tình nợ đóng BHXH: Còn nhiều khó khăn

16:30 Góc nhìn văn hóa: Trả lại nét đẹp văn hóa cho tục

lễ chùa đầu năm

18:00 Thông điệp cuộc sống: Áp lực sinh con trai

18:30 Thời sự

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Phát triển ngành

mía đường: Nhìn từ câu chuyện liên kết ở Tây Ninh

20:15 Trang địa phương: Xây dựng nông thôn mới ở

Quảng Nam, còn đó những bất cập

20:30 Vì môi trường bền vững: Loay hoay xử lý ô nhiễm

làng nghề

20:45 Bình luận - Phê phán: Cần chấm dứt các cuộc thi

nặng về hình thức

21:45 Kết nối Asean: ASEAN - EU hướng tới mối quan hệ

đối tác chiến lược toàn diện

22:00 Thời sự

Chia sẻ