Một số chương trình phát sóng ngày 5-3

Chủ Nhật, 05/03/2017, 02:02:38
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự

07:00 Phóng sự: Điểm đến của các nhà đầu tư Nhật Bản

08:00 Khoa học công nghệ và cuộc sống: Đẩy mạnh

công tác nghiên cứu và bảo tồn nguồn dược liệu quý

10:30 Muôn màu cuộc sống:

Sáng tạo - Mô hình không gian làm việc chung

11:30 Thời sự

13:30 Bình luận - Phê phán:

Biến thái niềm tin đang làm xấu lễ hội

15:30 Nhịp sống kinh tế: Phản hồi xung quanh đề xuất

thu thuế người kinh doanh trên Facebook

16:45 Phóng sự: Nỗi niềm những người lính nhà giàn DK1

18:30 Thời sự

20:00 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay: Giải pháp nào

cho công tác chống ngập tại TP Hồ Chí Minh

20:20 Thế giới không phẳng:

Bảo tồn nền văn hóa truyền thống - Bài học từ Nhật Bản

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới:

Hiệu quả từ mô hình Đảng bộ bộ phận ở Cà Mau

21:00 Tôi là người thợ: Nghề làm tranh tre trúc Xuân Lai

21:30 Góc nhìn văn hóa: Trả lại nét đẹp văn hóa

cho tục lễ chùa đầu năm

22:00 Thời sự

Chia sẻ