Một số chương trình phát sóng ngày 4-5

06:30 Thời sự / 07:30 Kết nối ASEAN: ASEAN và giải pháp căn cơ để quản lý lao động nhập cư / 10:30 Phóng sự: Ðiện về với ấp vùng biên / 11:30 Thời sự (03/05/2018)

TIN BÀI KHÁC

Một số chương trình phát sóng ngày 14-12

  14/12/2018
06:00 Tạp chí văn hóa, thể thao và du lịch / 06:30 Thời sự / 07:30 Nông nghiệp chuyển động: Tổng kết 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp / 08:45 Tài chính ngân hàng