Lan tỏa từ những tấm gương thực hiện tốt Chỉ thị 05

Thứ Tư, 04/07/2018, 16:15:18

Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (ĐULH) vừa sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, nhằm đưa việc này vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ ĐULH đã lãnh chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện nhiều giải pháp thiết thực.

Lan tỏa từ những tấm gương thực hiện tốt Chỉ thị 05

Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Siêu thị Co.op Mart Lý Thường Kiệt, TP Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo ĐULH Bùi Tấn Vĩnh cho biết, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP), các phòng ban đã chủ động kế hoạch tham gia Chương trình Bình ổn thị trường hàng năm của TP Hồ Chí Minh nhằm tổ chức khai thác nguồn hàng tận gốc; đầu tư ứng vốn cho nông dân và các HTX; liên kết liên doanh với các nhà sản xuất bảo đảm cung cấp hàng hóa phục vụ người tiêu dùng với giá ổn định.

Cụ thể là ở Chương trình “Tự hào hàng Việt”, Chiến dịch Tiêu dùng Xanh, Tuần lễ Nông sản Việt, ĐULH đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ như: nguồn hàng phải bảo đảm vệ sinh ATTP, giảm thiểu tối đa “đứt hàng”; tăng cường sản phẩm hàng nhãn riêng mới với chất lượng vượt trội, đổi mới phương thức khuyến mại... nên từ đó góp phần thiết thực chia sẻ áp lực chi tiêu của người tiêu dùng, nâng cao uy tín và gia tăng sức mua của các mặt hàng nuôi trồng, sản xuất tại Việt Nam.

“Từ nhận thức đầy đủ Chỉ thị 05 và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn đảng bộ, đã mang lại kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 và quý I năm 2018, đó là: doanh thu tăng trưởng 5,7%; tỷ trọng hàng nhãn riêng đạt 99,5% so kế hoạch; phát triển mới 74 sản phẩm đạt 106 % so kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người khoảng 9,63 triệu/tháng…”, đồng chí Bùi Tấn Vĩnh nói.

Phó Bí thư Thường trực ĐULH Quách Cường cho hay, làm theo Chỉ thị 05, ý thức trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính quyền được nâng lên rõ nét, góp phần vào kết quả kinh doanh chung và làm cho khách hàng an tâm đến mua sắm tại Sài Gòn Co.op; phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa trong CBNV, từ đó có nhiều sáng kiến, hiến kế cải tiến công việc, tiết kiệm chi phí cho đơn vị.

Có thể nhắc đến Chi bộ Siêu thị Phan Rang nhiều năm chưa phát triển đảng viên, năm 2017 đã phát triển được năm đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Riêng tổng số đảng viên ĐULH phát triển trong năm 2017 là 95/90 đồng chí (vượt 5,5 % chỉ tiêu).

Bên cạnh đó, nhiều việc làm thiết thực ở các đơn vị đã tiết kiệm chi phí được hàng trăm triệu đồng, góp phần vào tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động, tạo thêm niềm tin của người lao động đối với Đảng.

Theo đồng chí Diệp Dũng, Bí thư ĐULH, thực hiện tốt Chỉ thị 05 chính là chủ động lồng ghép thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nôi quy lao động, quy tắc ứng xử văn hóa tại đơn vị gắn với đặc điểm hoạt động của bộ phận công tác…

Qua học tập, các cấp ủy đảng đều gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành nhiệm vụ được giao; các cấp ủy đảng còn quan tâm giải quyết những bức xúc của cán bộ, đảng viên và người lao động; nhiều cấp ủy cơ sở lựa chọn những vấn đề khó khăn nhất để đăng ký thành công trình thực hiện với sự quyết tâm cao…

“Tại một số chi bộ, việc học tập và làm theo Chỉ thị 05 cần chú ý nhiều hơn việc biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt chỉ thị để kịp thời tạo sự lan tỏa, hun đúc tinh thần đảng viên và công nhân lao động”, đồng chí Diệp Dũng yêu cầu.

TẤN THANH – HOÀNG LIÊM