Ưu tiên nguồn vốn cho vay đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 08/06/2018, 07:49:22

Nằm trong chương trình khảo sát, đánh giá hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tháng 6, Đoàn công tác NHCSXH Việt Nam và Ủy ban Dân tộc do Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn đã đi thị sát nắm tình hình tại xã Tà Cạ thuộc huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Ưu tiên nguồn vốn cho vay đồng bào dân tộc thiểu số

Đoàn công tác thăm và tặng quà cho gia đình anh Vy Văn Dũng ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, nhờ vay vốn ưu đãi để đầu tư trang trại, đã mang lại hiệu quả cao, gia đình thoát hẳn nghèo.

Kỳ Sơn là huyện miền núi biên giới thuộc phía Tây của tỉnh Nghệ An, cách trung tâm thành phố Vinh 250km, là một trong 64 huyện nghèo của cả nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đang có 14 chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ được NHCSXH triển khai đến 100% thôn, bản của 21 xã, thị trấn. Bên cạnh các chương trình cho vay phát triển sản xuất, như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ SXKD vùng khó khăn... các chương trình cho vay bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu thiết yếu về đời sống cho người dân được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, đặc biệt là nhóm các chương trình tín dụng dành riêng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Trong hơn 15 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH huyện Kỳ Sơn thực hiện đã giải ngân trên 613 tỷ đồng với 30.736 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Dư nợ tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện chiếm gần 53% trên tổng dư nợ từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Bên cạnh việc giải ngân, đáp ứng nhu cầu vay vốn cho các đối tượng được thụ hưởng, chất lượng tín dụng luôn được quan tâm kiểm soát chặt chẽ.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Thanh Hoàng cho biết: Ngoài việc thụ hưởng các chính sách chung như các đối tượng khác (cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các chương trình vay vốn làm nhà....), đồng bào còn được thụ hưởng nhiều chương trình đặc thù riêng với mức lãi suất và thời hạn ưu đãi đặc biệt. Kể từ năm 2007 đến nay, sau khi Chính phủ cho phép triển khai các chương trình tín dụng đặc thù dành riêng cho vùng nghèo và đồng bào DTTS và đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, tín dụng chính sách xã hội đã thực sự có đóng góp to lớn đối với kết quả giảm nghèo toàn huyện nói chung và cải thiện đời sống cho đồng bào trên địa bàn huyện nói riêng; nhờ đó, trong giai đoạn 2010-2015 tỷ lệ giảm nghèo bình quân hằng năm của huyện Kỳ Sơn đạt 5,5%/mục tiêu đề ra là 4-5%; trong hai năm 2016-2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt 4,77%/mục tiêu đề ra là 4-5%.

Trên bình diện chung của tỉnh, Giám đốc NHCSXH tỉnh Nghệ An Trần Khắc Hùng chia sẻ, từ năm 2007, tín dụng chính sách đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS, trong giai đoạn 2011-2015 đã giảm từ 36,19% xuống còn 16,54% (các huyện 30a giảm bình quân 6-7% mỗi năm); trong hai năm (2016-2017) đã giảm từ 24,04% xuống còn 17,04%, giảm 17.214 hộ (các huyện nghèo giảm bình quân 5% mỗi năm), đồng thời tín dụng chính sách đã góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo các bản, làng ở nông thôn, đặc biệt là vùng nghèo, vùng DTTS.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quyết Thắng đánh giá: Mặc dù địa bàn huyện rộng, chủ yếu tập trung đồng bào DTTS nhưng về cơ bản huyện Kỳ Sơn thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, thể hiện qua một số chỉ số về dư nợ, tỷ lệ hộ nghèo,...

Mặc dù vậy, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cũng lưu ý, Kỳ Sơn là huyện có hộ nghèo cao. Tới đây, chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể phải làm tốt công tác vận động tuyên truyền bà con; có định hướng giúp bà con sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi phù hợp để hỗ trợ tốt hơn cho đồng bào. Cuộc chiến giảm nghèo đang rất vất vả không phải ngày một, ngày hai mà hoàn thành, đòi hỏi sự kiên trì cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đồng hành của cả cán bộ NHCSXH.

Trước đó, Đoàn công tác NHCSXH Việt Nam đã đi thị sát, thăm các mô hình, làm việc với Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội xã Tà Cạ và làm việc với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kỳ Sơn.

Tại xã biên giới Tà Cạ tiếp giáp với nước bạn Lào, Đoàn đã đến thăm một số mô hình kinh tế, động viên bà con vay vốn sử dụng hiệu quả, đúng mục đích để thoát nghèo bền vững, vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống mới.

Đến cuối năm 2017, số hộ nghèo toàn xã là 561 hộ, chiếm tỷ lệ 54%; hộ cận nghèo 72 hộ chiếm 6,94%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 9 triệu đồng/người/năm. Đến ngày 25-5-2018, xã Tà Cạ đang thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của NHCSXH với dư nợ gần 28 tỷ đồng thông qua 3 tổ chức chính trị - xã hội thành lập 22 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.057 thành viên. Số dư tiền gửi tiết kiệm qua tổ 183 triệu đồng. Có 978 hộ gia đình DTTS đang dư nợ 26.230 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 94,9% khách hàng được thụ hưởng.

Các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát mới nghèo có dư nợ 17.758 triệu đồng, chiếm gần 50% tổng dư nợ, trong đó khách hàng thuộc diện DTTS là 641 khách hàng, dư nợ 16.996 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 95,7%. Đây là những chương trình cho vay chiếm tỷ trọng cao trong tổng số nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã và cũng là những chương trình đạt hiệu quả cao nhất giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển đàn trâu bò, dê, lợn, gà tăng hiệu quả kinh tế.

Cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động có dư nợ 4,2 tỷ đồng với 128 hộ vay, trong đó có 105 hộ DTTS có dư nợ là 3,4 tỷ đồng. Các hộ được vay vốn sử dụng vốn có hiệu quả, tác dụng lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh doanh, trồng trọt giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh trên địa bàn.

Tiêu biểu là hộ gia đình anh La Văn Phúc ở bản Cánh vay 50 triệu đồng đầu tư vào nuôi bò kết hợp VAC, hiện gia đình anh có 8 con bò, 5 ao nuôi cá, hơn 100 con gà; hộ La Thị Chiến ở bản Cánh vay 50 triệu đồng, hiện gia đình có 9 con bò, 4ha trồng cây xoan, đinh hương; hộ Vy Thị Phương ở bản Cánh vay 30 triệu đồng đầu tư vào nuôi 05 con bò; hộ Vy Văn Dũng ở bản Hòa Sơn vay 20 triệu đồng, hiện có 19 con bò, 10 con dê, hơn 100 con gà, trồng cây ăn quả các loại; hộ Vy Văn Phương ở bản Hòa Sơn vay 30 triệu đồng, hiện gia đình có 15 con bò.

Đánh giá về hoạt động giao dịch tại xã của NHCSXH, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, Vừ Vả Chá cho biết: “Các chương trình tín dụng chính sách đã giúp hộ đồng bào DTTS làm quen với việc vay vốn để SXKD tạo thu nhập, qua đó nâng cao trình độ SXKD và quản lý vốn. Có những hộ đã vay vốn từ 2 - 3 chương trình tín dụng ưu đãi với dư nợ hàng trăm triệu đồng. Đồng vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng được những nhu cầu cơ bản, thiết yếu trong cuộc sống, giúp đồng bào bớt khó khăn, giảm bệnh tật, thất học, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nạn tín dụng đen tại các vùng dân tộc miền núi và dần nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Qua chuyến thị sát tại xã Tà Cạ, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đánh giá cao sự cố gắng của xã Tà Cạ trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến các hộ đồng bào DTTS trên địa bàn và tiếp thu những kiến nghị của chính quyền xã và bà con. Đồng chí Dương Quyết Thắng khẳng định, NHCSXH sẽ tiếp tục đầu tư nguồn vốn và mong muốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội cần được thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

“Với nhiệm vụ của mình, NHCSXH không chờ người vay đến mà luôn chủ động tìm người vay, song cũng phải xác định rõ nhu cầu, nguồn lực cần bao nhiêu thì mới bố trí nguồn lực, bảo đảm nguồn vốn đến đúng địa chỉ, sử dụng đúng mục đích”, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nói.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã tặng quà cho các em thiếu niên nhi đồng và các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Tà Cạ.

VIỆT HẢI

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam