Kính mời bạn đọc đặt mua Báo Nhân Dân, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Báo Thời Nay quý III-2018

Chủ Nhật, 03/06/2018, 19:35:42
 Font Size:     |        Print

● Báo Nhân Dân (hằng ngày): 8 trang khổ 42 x 58,5 cm.

Giá bán lẻ 3.600 đồng/tờ.

Tháng 7-2018 có 31 số, cả tháng giá: 111.600 đồng.

Tháng 8-2018 có 31 số, cả tháng giá: 111.600 đồng.

Tháng 9-2018 có 29 số, (báo nghỉ ngày 3-9) cả tháng giá 104.400 đồng.

Đặt mua Báo Nhân Dân (hằng ngày) cả quý III-2018: 327.600 đồng.

● Báo Nhân Dân cuối tuần: 16 trang khổ 29 x 42 cm.

Giá bán lẻ 4.800 đồng/tờ.

Tháng 7-2018 có 5 số, cả tháng giá: 24.000 đồng.

Tháng 8-2018 có 4 số, cả tháng giá: 19.200 đồng.

Tháng 9-2018 có 5 số, cả tháng giá: 24.000 đồng.

Đặt mua Nhân Dân cuối tuần cả quý III-2018: 67.200 đồng.

● Báo Nhân Dân hằng tháng: 64 trang khổ 22 x 28,5 cm. Giá bán lẻ: 9.800 đồng/tờ.

Đặt mua Nhân Dân hằng tháng cả quý III-2018: 29.400 đồng.

● Báo Thời Nay: 24 trang, khổ 29 x 45 cm. Giá bán lẻ: 4.300 đồng/ tờ.

Một tuần xuất bản 2 số vào thứ hai và thứ năm hằng tuần

Tháng 7-2018 có 9 số, cả tháng giá: 38.700 đồng

Tháng 8-2018 có 9 số, cả tháng giá: 38.700 đồng

Tháng 9-2018 có 8 số, cả tháng giá: 34.400 đồng

Đặt mua Báo Thời Nay cả quý II-2018 là: 111.800 đồng.

Đặt mua cả 4 ấn phẩm: Báo Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Báo Thời Nay cả quý III-2018: 536.000 đồng (Năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

Mời bạn đọc đặt mua báo dài hạn tại các cơ sở bưu điện gần nhất

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC