PV GAS dự kiến chia 40% cổ tức vốn điều lệ

Thứ Ba, 15/05/2018, 02:17:21

NDĐT - Mới đây, Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV GAS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018. Tại đại hội cổ đông thường niên lần này, PV GAS đã thông qua các kế hoạch dự kiến nổi bật trong năm 2018 như: Khởi công dự án LNG Thị Vải; Hoàn thành công tác đầu tư, đưa dự án nâng cao hiệu suất thu hồi LPG tại Dinh Cố vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí và dự kiến chia 40% cố tức vốn điều lệ cho các cổ đông.

PV GAS dự kiến chia 40% cổ tức vốn điều lệ

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Là Tổng công ty hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong năm 2017, PV GAS đã vận hành an toàn các công trình/hệ thống khí. Hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch (sản lượng vượt 2-41%; chỉ tiêu tài chính vượt 28-145%), một số chỉ tiêu chính đã về đích trước kế hoạch 2 - 3 tháng .

Với việc đạt 9.670 tỷ lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (vượt 88% kế hoạch năm), PV Gas đã quyết định nâng mức chi trả cổ tức cho cổ đông từ 30% thành 40%/vốn điều lệ, tương đương với tổng số tiền dự chi 7.656 tỷ đồng.

Ngoài ra, PV GAS cũng đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng, trong đó có thể kể đến như: Đưa dự án GPP Cà Mau, cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí. Hoàn thành ký các hợp đồng với các khách hàng tiêu thụ khí theo giá khí, cước phí mới được Chính phủ phê duyệt. Ký Thỏa thuận về cước phí vận chuyển dự án Đường ống dẫn khí thiên nhiên lô B - Ô Môn với các đối tác trong và ngoài nước. Bên cạnh đó một loạt các Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư, kinh doanh trong và ngoài nước đã được ký kết. Đặc biệt tại Hội nghị APEC, PV GAS ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn AES và Tập đoàn Alaska Gasline Development Corporation (AGDC) của Hoa Kỳ về lĩnh vực đầu tư, cung cấp LNG với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Từ những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2017, dự kiến trong năm 2018, PV GAS sẽ có những kế hoạch hành động mạnh mẽ, tạo động lực cho doanh nghiệp và ngành dầu khí nói chung phát triển mạnh mẽ.

Theo đó, PV GAS sẽ đưa dự án nâng cao hiệu suất thu hồi LPG tại Dinh Cố vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí. Cũng trong năm 2018, PV GAS khởi công dự án LNG Thị Vải với công suất 1 triệu tấn/năm để nhập khẩu khí về đáp ứng nhu cầu cho hai nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4. Đặc biệt, tại Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra kế hoạch chia cổ tức đạt 40% vốn điều lệ.

Cũng tại Đại hội, PV GAS còn trình các cổ đông xem xét thông qua một số tờ trình khác về điều khoản trong tổ chức và nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Quy chế nội bộ về quản trị của PV GAS.

Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất ủy quyền cho HĐQT tự cân đối và quyết định: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2018 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng; Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2017 nhưng tối đa không quá 2.351 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là các tờ trình về việc bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh; Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV GAS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngoài ra, tại đại hội cũng đã tiến hành bầu ông Nguyễn Anh Tuấn (1974) và ông Đỗ Đông Nguyên (1975) giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Chúc mừng hai thành viên độc lập HĐQT vừa được bầu.

Trước những chất vấn của cổ đông về các vấn đề như: Thu xếp vốn không chỉ cho dự án Nam Côn Sơn 2 mà còn nhiều dự án khác, Ban lãnh đạo PV GAS đã khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí trong nỗ lực đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2018 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa PV GAS xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

PV