Kết quả thư bạn đọc

Thứ Tư, 09/05/2018, 20:12:39

* Chuyển đơn của bà Châu Thị Thanh Trúc (TP Hồ Chí Minh) đến Tổng cục THADS để giải quyết theo thẩm quyền

* Xem xét, giải quyết vụ việc của Công ty TNHH Yên Bình Đác Lắc theo quy định của pháp luật

Báo Nhân Dân có Công văn số 277/CV/ND ngày 27-3-2018 chuyển đơn của bà Châu Thị Thanh Trúc địa chỉ: số 61/2 Nguyễn Cửu Vân, phường 17 (Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đến các cơ quan chức năng. Nội dung đơn khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-CTHADS ngày 30-1-2018 của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa và tố cáo chấp hành viên không kê biên quyền sử dụng đất (41.282,3m2) để thẩm định, bán đấu giá đất cùng tài sản trên đất, gây thiệt hại cho Công ty Đầu tư và Phát triển Cát Trắng (có địa chỉ nêu trên) hàng trăm tỷ đồng. Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 257/TTR-GQKNTC của Thanh tra Bộ Tư pháp, nội dung chính như sau: Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định “khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh”; Quy chế phối hợp số 01/QCPH-TCTHADS-TTR ngày 1-8-2017 giữa Tổng cục THADS và Thanh tra Bộ Tư pháp; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31-10-2014 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tư pháp đã chuyển đơn của bà Châu Thị Thanh Trúc đến Tổng cục THADS để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn trả lời số 511 - CV/UBKTT của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đác Lắc. Nội dung chính như sau: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đác Lắc đã nhận được văn bản của Báo Nhân Dân chuyển đơn của Công ty TNHH Yên Bình Đác Lắc có nội dung khiếu nại và phản ánh lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành của tỉnh Đác Lắc, lãnh đạo huyện Krông Bông có biểu hiện vi phạm Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, như: Không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh sai sự thật dẫn đến UBND tỉnh ban hành quyết định bổ sung thêm Nhà máy chế biến tinh bột sắn ngay bên cạnh dự án nhà máy chế biến tinh bột sắn đang đầu tư của Công ty TNHH Yên Bình Đác Lắc.

Hiện, UBND tỉnh Đác Lắc đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, sau khi có kết luận, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét trách nhiệm đảng viên có liên quan (nếu có sai phạm).