CTCP Vận tải Bình An Hà Tiên thông báo về việc thanh toán công nợ

Thứ Sáu, 05/01/2018, 02:29:19

NDĐT - Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên (Trụ sở: Khu phố 3, Phường Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang - Mã số doanh nghiệp: 1702036136) trân trọng thông báo:

1. Ông Huỳnh Văn Nhu – cổ đông sáng lập – người đại diện theo pháp luật của Công ty đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần và hiện không còn liên quan gì đến hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên.

2. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên đề nghị các đối tác đã từng có giao dịch với ông Huỳnh Văn Nhu đến văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên để giải quyết công nợ phát sinh.

3. Sau thời gian nói trên, Công ty Cổ Phần Vận Tải Bình An Hà Tiên sẽ không chịu trách nhiệm đối với các công nợ phát sinh bởi các giao dịch do ông Huỳnh Văn Nhu đã ký kết.

Hà Tiên, ngày 4 tháng 1 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Vũ Xuân Huyền