Bảo vệ luận án

Thứ Ba, 14/11/2017, 09:07:44
 Font Size:     |        Print

Trường đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Doãn Hoàn.

Đề tài luận án: Thu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành Hà Nội.

Chuyên nghành: Kinh tế chính trị; mã số: 62.31.01.02

Nội dung luận án đăng tải trên www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Thời gian 17 giờ, ngày 24-11-2017

Địa điểm: Phòng 401, nhà 6, Trường đại học Kinh tế Quốc dân

Kính mời các thành viên hội đồng, khoa chuyên ngành, các cá nhân và tập thể quan tâm tới dự.

Chia sẻ