Ban Tổ chức Trung ương thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

Chủ Nhật, 18/06/2017, 21:06:54
 Font Size:     |        Print

I. CÁC CHỨC DANH THI TUYỂN

- Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ.

- Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng.

- Vụ trưởng Vụ Địa phương III.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng dự thi

- Các đồng chí trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh Vụ trưởng các vụ: Chính sách cán bộ; Cơ sở Đảng, Địa phương III.

- Các đồng chí đã được quy hoạch chức danh vụ trưởng và tương đương ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đơn đăng ký dự thi.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung đã quy định tại quy chế (ban hành kèm theo Quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24-5-2017), tùy từng chức danh thi tuyển, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

a. Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo về lao động tiền lương, luật, kinh tế và các ngành thuộc nhóm ngành xã hội…

- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

- Là chuyên viên cao cấp.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 trở lên, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 khung năng lực châu Âu.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

b. Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tổ chức, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, luật và các ngành thuộc nhóm ngành xã hội…

- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

- Là chuyên viên cao cấp.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 trở lên, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 khung năng lực châu Âu.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

c. Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Địa phương III

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tổ chức, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, luật, kinh tế và các ngành thuộc nhóm ngành xã hội…

- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

- Là chuyên viên cao cấp.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 trở lên, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 khung năng lực châu Âu.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

- Địa điểm tiếp nhận: Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Địa chỉ: số 2A Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Nội dung thi, hình thức thi

Nội dung, hình thức thi được quy định tại Quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24-5-2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Chủ đề xây dựng đề án

- Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ: Từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công việc của Vụ, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Vụ Chính sách cán bộ có những thay đổi, đột phá thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng: Từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công việc của Vụ, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Vụ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương.

- Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Địa phương III: Từ chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tiễn theo dõi địa bàn, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhất quy chế cán bộ theo dõi địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 1190-QĐ/BTCTW ngày 24-2-2017.

Nội dung cụ thể được đăng tải tại Website: Xaydungdang.org.vn

Chia sẻ