Lợi nhuận trước thuế VietinBank năm 2016 đạt hơn 8.500 tỷ đồng

Thứ Hai, 17/04/2017, 02:27:57
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Sáng 17-4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Năm 2016, với vai trò là NHTMCP nhà nước lớn, chủ lực, chủ đạo của hệ thống ngân hàng, VietinBank đã tích cực tham gia và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và NHNN nhằm tăng trưởng, phát triển an toàn, bền vững, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh đề ra.

Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 tại Đại hội, Tổng Giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, kết thúc năm 2016, VietinBank tiếp tục là một trong những ngân hàng TMCP có quy mô tài sản dẫn đầu thị trường. Tổng tài sản của VietinBank đến 31-12-2016 đạt 949 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015 và đạt 107% kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2016. Dư nợ tín dụng đạt 722 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng hơn 18%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân toàn ngành. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa, tăng trưởng mạnh cho vay các lĩnh vực kinh tế được Chính phủ ưu tiên khuyến khích và các dự án, ngành kinh tế trọng điểm quốc gia, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, phục vụ cho phát triển kinh tế. Tăng trưởng tín dụng gắn liền với kiểm soát chất lượng nợ, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng ở mức 0,9%, thấp hơn mức bình quân toàn ngành. Nguồn vốn huy động đạt 870 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 22%; cơ cấu vốn tiếp tục được đa dạng hóa, điều hành linh hoạt cân đối, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, bảo đảm an toàn thanh khoản và hiệu quả kinh doanh của hệ thống VietinBank. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 8.569 tỷ đồng, tương ứng 108% kế hoạch ĐHĐCĐ, cơ cấu thu nhập được cải thiện theo hướng tăng thu ngoài lãi. Trong đó, thu dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 26% so với năm 2015 và tỷ trọng thu dịch vụ/tổng thu nhập hoạt động có xu hướng tăng so với năm 2015. Tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt đạt 11,8% và 1%, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

Vốn chủ sở hữu của VietinBank kết thúc năm 2016 là 60.399 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ duy trì ở mức 37.234 tỷ đồng, đạt tương ứng 94% và 76% kế hoạch ĐHĐCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí là ngân hàng thương mại có cơ cấu cổ đông mạnh nhất Việt Nam với cổ đông chi phối là NHNN nắm giữ 64,46% cổ phần, hai đối tác chiến lược nước ngoài là BTMU và IFC lần lượt nắm giữ 19,73% và 8,03% cổ phần, cổ đông thiểu số chiếm 7,78% còn lại. "Nguyên nhân các chỉ tiêu về vốn chưa đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra do việc không chia cổ tức năm 2015 để bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính của VietinBank đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ không thể thực hiện do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; việc sáp nhập PGBank chưa hoàn thành trong năm do các cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt chấp thuận nguyên tắc và chấp thuận chính thức theo quy định về sáp nhập hiện hành" - Chủ tịch Nguyễn Văn Thắng chia sẻ thêm tại Đại hội.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thắng, năm 2017, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch trung hạn 2015 - 2017, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng cơ hội phát triển và tiềm năng thị trường dự báo sẽ có nhiều cải thiện tích cực, đòi hỏi toàn hệ thống phải nỗ lực với tinh thần cao nhất để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. Trong đó, HĐQT VietinBank xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành với 5 nhiệm vụ chính: Thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh liên tục và mạnh mẽ, giữ vững vai trò là NHTM Nhà nước chủ lực, chủ đạo; Tăng trưởng hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, xử lý toàn bộ nợ xấu đã bán VAMC; Phát triển sản phẩm dịch vụ hiện đại, đặc biệt dịch vụ ngân hàng thanh toán; Chuẩn hóa toàn diện mọi mặt hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, phát triển cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ thông tin theo chuẩn mực quốc tế; Tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu là ngân hàng đạt chuẩn khu vực vào năm 2018.

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 của VietinBank: Tổng tài sản đạt 1.081.634 tỷ đồng, tăng 14%; Dư nợ tín dụng đạt 826.865 tỷ đồng, tăng 16%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Tổng nguồn huy động đạt 996.482 tỷ đồng, tăng 15%; Lợi nhuận trước thuế đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 3%; Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 5% - 7%...

H.ANH

Chia sẻ