Thủ tướng gửi công điện chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 14

NDĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan ứng phó khẩn cấp bão số 14.