Báo Nhân Dân giới thiệu cuốn sách: Sức sống “Những việc cần làm ngay”

Báo Nhân Dân giới thiệu cuốn sách: Sức sống “Những việc cần làm ngay”

NDĐT - Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hóa việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Báo Nhân Dân phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật xuất bản và trân trọng giới thiệu cuốn sách: Sức sống “Những việc cần làm ngay” đăng trên Báo Nhân Dân của tác giả N.V.L, vào chiều ngày 24-2 tại trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội.