Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Chiều 27-3, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Xin-la-vông Khau-phày-thuông, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư - Đô trưởng Viêng Chăn dẫn đầu Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn của Lào thăm làm việc tại Việt Nam.